(Senior-) PHP Developer / Symfony / JavaScript (m/w/d)