Senior JavaScript Developer at VITALS () (allows remote)