Senior Angular Developer – Sierra7 – Falls Church, VA