Senior Angular Developer (REMOTE – USA) – Sierra7 – Falls Church, VA